Akcje i kampanie PCK

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 15 województw.

Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.


Inne akcje i kampanie cyklicznie prowadzone przez PCK:

 • Wielkanoc z PCK
 • Gorączka Złota
 • 8 Maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Wyprawka dla Żaka
 • Kampania Walki z Głodem
 • Prawda o AIDS – Przekaż ją dalej
 • Czerwonokrzyska Gwiazdka
 • Położyć kres erze min
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Karta ICE – w nagłym wypadku!
 • Stop malarii
 • Przekaż swój 1%
 • Godne dzieciństwo
Odwiedzone 2 081 razy, w tym dzisiaj 1 razy