Zasady Czerwonego Krzyża

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.

Odwiedzone 886 razy, w tym dzisiaj 1 razy