Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK

Prezes
vacat – tymczasowo obowiązki prezesa pełni wiceprezes Agnieszka Rogowska

Wiceprezes: Agnieszka Rogowska
Członek Zarządu: Jerzy Pędzisz
Członek Zarządu: Edward Jasik
Sekretarz: Adam Jaszczuk


Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego
Dorota d’Aystetten


Główna Księgowa Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

P.O. Głównej Księgowej – Agnieszka Rautenberg-Ruść


Warmińsko – Mazurska Komisja Rewizyjna Polskiego Czerwonego Krzyża

Przewodniczący: Agnieszka Sudujko
Sekretarz: Aleksandra Michna
Członek: Zbigniew Kłodowski

Odwiedzone 3 003 razy, w tym dzisiaj 1 razy
%d bloggers like this: