Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK

Prezes
Zbigniew Kłodowski

Wiceprezes: Agnieszka Rogowska
Członek Zarządu: Jerzy Pędzisz
Członek Zarządu: Edward Jasik
Sekretarz: Adam Jaszczuk

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego
Dorota d’Aystetten


Główna Księgowa Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Główna Księgowa – Agnieszka Rautenberg-Ruść


Warmińsko – Mazurska Komisja Rewizyjna Polskiego Czerwonego Krzyża

Przewodniczący: Piotr Śmigiel
Członkowie: Kamila Szlasa, Piotr Jegor

Odwiedzone 4 587 razy, w tym dzisiaj 1 razy