105 lat PCK: Pomagamy od początku – bez końca

18 stycznia najstarsza organizacja humanitarna w Polsce - Polski Czerwony Krzyż - kończy 105 lat. Z tej okazji PCK mówi o swojej historii i teraźniejszości.

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, dwa miesiące
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. PCK jest od początku swego istnienia głęboko związany z historią Polski. Był obecny przy najważniejszych dziejowych wydarzeniach takich jak: konflikt zbrojny 1920 roku, przewrót majowy 1926, wielkie katastrofy naturalne Drugiej Rzeczpospolitej, kampania wrześniowa 1939 roku, ekshumacja grobów katyńskich, Powstanie Warszawskie, odbudowa Polski po wojnie, przemiany 1989, powódź stulecia w 1997 roku, pandemia Covid19, konflikt w Ukrainie.

Polski Czerwony Krzyż od  105 lat odpowiada na aktualne potrzeby społeczne. Pod znakiem czerwonego krzyża działają ludzie, którzy służą drugiemu człowiekowi. Niezależnie
od pochodzenia, poglądów, czy orientacji politycznej: wszystkich nas łączy potrzeba bezinteresownego pomagania. Wielu wolontariuszy niosąc ratunek innym, poświęca się tracąc własne zdrowie lub nawet życie. Każda z tych osób zasługuje na ogromny szacunek i pamięć
” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

W początkowym okresie (1919 – 1923) prace Czerwonego Krzyża w Polsce toczyły się
w warunkach zbliżonych do konfliktu zbrojnego. Aktualny był problem ozdrowieńców
i inwalidów, którym ciężko było znaleźć miejsce w społeczeństwie. Masowym zjawiskiem pozostawało bezrobocie, dotykające w dużej mierze zdemobilizowanych żołnierzy. Pomoc wykluczonym weszła na stałe do programu Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyzwaniem była walka z chorobami zakaźnymi, na tym polu sukcesy odnosiły przychodnie PCK. Na wsi, w dużej mierze pozbawionej podstawowej opieki medycznej, szerzono edukację sanitarną.

Nierozwiązanym problemem Dwudziestolecia była bezdomność. Polski Czerwony Krzyż starał się zapewnić ludziom w kryzysie bezdomności: opiekę lekarską, ambulatoryjną i szpitalną, jak również niezbędne lekarstwa i środki higieny osobistej, zaś dzieciom pochodzącym z tych rodzin darmowe wyżywienie i witaminy. Propagowano akcję przyjmowania w zamożniejszych domach ubogich dzieci do stołu, co miało głęboki wymiar humanitarny. Akcją pomocy doraźnej obejmowano także ofiary klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów etc.), organizowano szpitale polowe i punkty opatrunkowe: wyposażone w profesjonalny sprzęt.

Opieka medyczna oraz pomoc humanitarna wymagały szkolenia kadr oraz doskonalenia umiejętności. Kluczowe znaczenie miał program edukacyjny dla sióstr pogotowia sanitarnego (nazwanych Siostrami PCK). Specjalne kursy prowadzono dla ratowników i drużyn ratowniczych. Do transportu rannych i chorych używano wówczas koni, ale także pierwszych samochodów. Szerokim echem odbiło się wykorzystywanie przez Polski Czerwony Krzyż samolotu, co uchodziło wtedy za dowód postępu. Jedną z pięknych kart 105-letniej historii było zorganizowanie przez PCK masowego krwiodawstwa. Istnieje do dziś.

Działalność w czasie II wojny światowej odbywała się w warunkach ekstremalnie trudnych. Czerwonokrzyski personel był obecny na polach bitew i na miejskich barykadach, wszędzie
z oddaniem realizując swą ogólnoświatową misję zapobiegania lub pomniejszania ludzkiego cierpienia. Po wojnie w całym kraju zaczęły powstawać placówki PCK, łączące w sobie funkcje: przychodni lekarskiej, noclegowni, świetlicy, a także magazynu wydającego ubrania
i żywność. Z pomocą przychodziło Biuro Informacji i Poszukiwań, które tylko w 1945 roku otrzymało 1 020 845 zapytań, a w 120 364 przypadkach zdołało udzielić odpowiedzi.

Dzisiaj jako najstarsza organizacja humanitarna w Polsce Czerwony Krzyż ma bogate tradycje, a przy tym jest nowoczesny i śmiało patrzy w przyszłość. Obecna Strategia 2030 opiera się na 3 filarach działań: gotowości do działania w czasach kryzysu, działań na rzecz zdrowia
i profilaktyki oraz aktywizacji społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych. Misją PCK pozostaje zapobieganie i pomniejszanie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, czy przekonań. Organizacja pomaga m.in. dzieciom i osobom starszym, chorym i rannym, migrantom
i uchodźcom. W 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad 1,3 mln beneficjentów oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy higieniczne, odzież oraz zapomogi pieniężne. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy doraźnej, z których każdego roku korzysta ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy korzystają z zajęć oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK, natomiast dzieci i młodzież mogą uczęszczać do 38 świetlic środowiskowych.

Po 24 lutego 2022 roku bardzo ważną grupą beneficjentów PCK stali się uchodźcy
z Ukrainy. Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało prawie 1,8 mln uchodźców zza wschodniej granicy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi dla nich m.in. Centra Integracji, w których podopieczni korzystają z pomocy psychologa, prawnika, a także doradców zawodowych, dzięki czemu mają szansę na aktywizację zawodową.

Polski Czerwony Krzyż stale rozwija ogólnopolski System Ratownictwa, wyposażając swoich ratowników w nowoczesny sprzęt: specjalne samochody, drony, mobilne punkty sanitarne.
W ramach systemu tworzone są Grupy Pomocy Humanitarnej, złożone z przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym aspektem działalności PCK pozostaje Krajowe Biuro Poszukiwań
i Informacji. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce nadal promuje honorowe krwiodawstwo. Prowadzi kampanie społeczne, szerzy edukację zdrowotną, organizuje zbiórki dla potrzebujących. Pomoc nie byłaby możliwa bez darczyńców oraz wolontariuszy.

105. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża odbywa się pod hasłem: Pomagamy od początku – bez końca.


Najważniejsze informacje na 105. rocznicę powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

 • Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w kraju. Powstał 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
 • 105. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w styczniu 2024 roku odbywa się pod autorskim hasłem: Pomagamy od początku – bez końca. 
 • W początkowym okresie istnienia (1919 – 1923) prace Czerwonego Krzyża w Polsce toczyły się w bardzo trudnych warunkach, zbliżonych do konfliktu zbrojnego: powstanie Wielkopolskie, powstania śląskie, konflikt zbrojny w 1920 roku.
 • Aktualny po I wojnie światowej był problem ozdrowieńców i inwalidów. Masowym zjawiskiem pozostawało w odradzającej się Polsce bezrobocie. Pomoc ubogim i wykluczonym weszła wtedy na stałe do programu Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Wyzwaniem w Drugiej Rzeczpospolitej była walka z chorobami zakaźnymi, na tym polu sukcesy odnosiły powstające przychodnie PCK. Na wsi, w dużej mierze pozbawionej podstawowej opieki medycznej, Czerwony Krzyż szerzył edukację sanitarną.
 • Polski Czerwony Krzyż starał się zapewnić ludziom w kryzysie bezdomności: opiekę lekarską, ambulatoryjną i szpitalną, jak również niezbędne lekarstwa i środki higieny osobistej, zaś dzieciom pochodzącym z tych rodzin darmowe wyżywienie i witaminy.
 • Prowadzono akcje pomocy doraźnej, które obejmowały ofiary klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów etc.), organizowano szpitale polowe i punkty opatrunkowe: wyposażone w profesjonalny, nowoczesny sprzęt (w tym samochody, a nawet samolot).
 • Działalność PCK w czasie II wojny światowej odbywała się w warunkach ekstremalnie trudnych. Czerwonokrzyski personel był obecny na polach bitew i na miejskich barykadach, wszędzie realizując misję zapobiegania lub pomniejszania ludzkiego cierpienia.
 • Obecnie kontynuujemy piękne tradycje i stale rozwijamy się. W 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad 1,3 mln beneficjentów oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy higieniczne, odzież oraz zapomogi pieniężne.
 • Bardzo ważne są dla nas tematy związane ze zdrowiem i higieną. Ponad 4570 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy korzystają ponadto z zajęć oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK.
 • Po 24 lutego 2022 roku bardzo ważną grupą beneficjentów PCK stali się uchodźcy z Ukrainy. Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało prawie 1,8 mln uchodźców z Ukrainy. PCK prowadzi teraz m.in. 9 Centrów Integracji.
 • Polski Czerwony Krzyż stale rozwija ogólnopolski System Ratownictwa. W 2024 roku naszym hasłem jest: Bądź bezpieczny z PCK.

Zapisz się do naszego biuletynu!

Poznaj nasz biuletyn Aktualności WMOO PCK
Loading

Pobierz wnioski HDK

Otrzymuj powiadomienia o nowościach WMOO PCK

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia w przeglądarce zaraz po ich opublikowaniu.

Najchętniej czytane artykuły


Najchętniej przeglądane strony

 • Kontakt Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaPlac Konsulatu Polskiego 1 10-532… (11 175)
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK PrezesZbigniew Kłodowski Wiceprezes: Agnieszka RogowskaCzłonek… (4 689)
 • Oddziały W-M OO PCK Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK obejmuje 11 oddziałów rejonowych W-M OO… (4 366)
 • Honorowe krwiodawstwo Ruch HDK PCK tworzą Honorowi Dawcy Krwi – członkowie i wolontariusze… (3 247)
 • Akcje i kampanie PCK Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników,… (2 198)
 • Struktura PCK Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego,… (2 041)
 • Wnioski do pobrania kliknij na poniższe nazwy, aby pobrać Honorowy Dawca Krwi -… (1 749)
 • Kontakt do GR PCK Korespondencja tradycyjna i elektroniczna: Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Olsztyn… (1 720)
 • Działalność Działania podejmowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK: Honorowe Krwiodawstwo… (1 320)
 • Kim jesteśmy? Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Olsztyn  jest jednostką podstawową działającą przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Okręgowym… (1 203)