Edukacja młodzieży

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM PCK) zrzesza w swoich szeregach młodzież szkolną i akademicką.

Grupy SIM biorą udział w realizacji wszystkich zadań statutowych PCK:

  • Współpracują z klubami “Wiewiórka” i Szkolnymi oraz Akademickimi Kołami PCK,
  • Upowszechniają ideę Czerwonego Krzyża i zasady prawa humanitarnego,
  • Upowszechniają zasady pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych oraz promują zdrowy styl życia.

Szkolne i akademickie Koła PCK

Celem działalności szkolnych kół PCK jest aktywizacja młodzieży szkolnej w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  • pomoc potrzebującym uczniom
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
  • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji  dzieci i młodzieży
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Odwiedzone 802 razy, w tym dzisiaj 1 razy