Bez kategorii

Walka z głodem i wykluczeniem priorytetem Polskiego Czerwonego Krzyża  

godne nie głodne wspieraj akcję pomocową dla niedożywionych dzieci

17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Do kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem #godneNIEgłodne, mającej na celu zbiórkę środków na sfinansowanie posiłków dla dzieci, włącza się Amazon. 

Ponad 735 mln ludzi na świecie cierpi z powodu głodu – wynika z najnowszego raportu przygotowanego wspólnie przez pięć wyspecjalizowanych agencji ONZ [lipiec 2023]. Liczba osób głodujących wzrosła przez ostatnie trzy lata o 122 mln. Świat jest daleki od osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030, jakim miało być wyeliminowanie głodu.  

Głównymi czynnikami powodującymi głód na świecie były w ostatnim czasie konflikty zbrojne, wśród nich konflikt w Ukrainie, ekstremalne warunki klimatyczne, zagrażające produkcji rolnej, a także trudności ekonomiczne, spotęgowane przez pandemię.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce w 2022 roku, mimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu, realnie pogorszyła się. Wzrost cen spowodował, że dochód gospodarstw domowych na osobę zmniejszył się o 2,6 proc.  Stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 4,7%. Ubóstwo skrajne oznacza tak drastycznie niski poziom zaspokojenia potrzeb, że zagrożone jest zdrowie i życie człowieka.  

W 2022 r. prawie 400 tysięcy dzieci żyło w rodzinach skrajnie ubogich

„W 2022 r. prawie 400 tysięcy dzieci żyło w rodzinach skrajnie ubogich. Gdyby miało to być mniej niż 1% wszystkich dzieci, co powinno być celem każdego rządu, to ta liczba musiałaby zmniejszyć się o 327 tysięcy. W tym samym roku brak możliwości zaspokojenia co najmniej pięciu z trzynastu podstawowych potrzeb doświadczało w swoich rodzinach ponad 367 tys. dzieci. Ta liczba też jest za duża o co najmniej 300 tysięcy. Sytuacja w 2023 r. może się jeszcze pogorszyć, gdyż jest to trzeci rok wysokiej inflacji i braku waloryzacji świadczenia wychowawczego oraz zasiłków rodzinnych. Ich wartość realna znacznie się zmniejszyła, a więc mniej chronią przed ubóstwem i deprywacją podstawowych potrzeb”- mówi profesor Ryszard Szarfenberg, powołujący się na właśnie opublikowany przez EAPN Polska, raport Poverty Watch 2023. 

W inicjatywy pomocowe PCK często włączają się wolontariusze Amazon – pracownicy firmy angażują się m.in. w działania logistyczne, pakując paczki czy kompletując wyprawki szkolne. 

Z pustym brzuchem trudno się uczyć i rozwijać.

„Z pustym brzuchem trudno się uczyć i rozwijać. Dlatego bez wahania odpowiedzieliśmy na zaproszenie Polskiego Czerwonego Krzyża i dołączyliśmy do akcji „Godne dzieciństwo”. Nasze wsparcie przybierze bardzo realną formę – pozwoli na sfinansowanie 25 000 posiłków. Razem możemy pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują i zamienić głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo. Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji #godneNIEgłodne” – mówi Barbara Krystosiak, managerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Celem najnowszej kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża jest zebranie funduszy na pomoc żywnościową dla potrzebujących dzieci i ich rodzin. Każdy, kto chce pomóc, może dokonać dowolnej wpłaty przelewem na konto o numerze 30 1160 2202 0000 0003 4816 8475 (dopisek: „Godne dzieciństwo”) lub wpłacić on-line: www.pck.pl/godne-nie-glodne 

 „Jednym z priorytetów Strategii 2030 Polskiego Czerwonego Krzyża jest walka z głodem i niedożywieniem. Nie godzimy się z tym, że w Polsce nadal są głodne dzieci i z myślą o nich uruchamiamy kolejną kampanię, aby pozyskać środki na wsparcie tych rodzin. Prowadzimy również zbiórki żywności, dystrybuujemy paczki żywnościowe, dożywiamy dzieci w szkołach. Tylko w 2022 roku pomoc w różnych formach otrzymało od nas ponad 130 tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.  

PCK oferuje ponadto stałą pomoc dla prawie 100 tys. potrzebujących, bez względu na wiek.

PCK oferuje ponadto stałą pomoc dla prawie 100 tys. potrzebujących, bez względu na wiek. Beneficjenci otrzymują paczki żywnościowe w ramach wieloletniego programu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2021+, wcześniej FEAD 2014 – 2020). W najbliższym czasie z 14 magazynów PCK zostanie rozdysponowanych ponad 600 tys. paczek. 


* Według danych z raportu „Poverty Watch 2023” jest to aż 396 tys. dzieci!

** Dane pochodzą z raportu GUS “Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku”.

Odwiedzone 116 razy, w tym dzisiaj 1 razy