Kim jesteśmy?

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Olsztyn
 
jest jednostką podstawową działającą przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Okręgowym PCK. Skład osobowy grupy SIM wynosi około 20 członków. Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 16:00 oraz w czwartki o godz 17:00. Ważnym celem spotkań jest planowanie akcji w przestrzeni lokalnej. Działania grupy SIM są skupione głównie na organizowaniu wydarzeń związanych z promocją idei czerwonokrzyskich, promocji zdrowego stylu życia oraz nauce udzielania pierwszej pomocy. Do naszych zadań należy również uczęszczanie w kwestach i zbiórkach publicznych. Członkowie grupy chętnie wyruszają z misją edukacyjną do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nie brakuje także wydarzeń o charakterze przeznaczonym dla młodzieży i seniorów.

Dlaczego warto zostać Społecznym Instruktorem Młodzieżowym?

  • Wolontariat w Czerwonym Krzyżu daje młodym ludziom możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.
  • Działając w Grupie SIM można poznać historię Czerwonego Krzyża, nauczyć się podstaw udzielania  pierwszej pomocy oraz ważnych umiejętności organizacyjnych.

Jakie warunki należy spełnić by dołączyć do SIM Olsztyn?

Członkiem grupy SIM PCK może być osoba SIM PCK, która:

  • wyraziła wolę wstąpienia do grupy SIM PCK i została przyjęta przez zarząd grupy,
  • ma ukończone 13 lat
  • regularnie opłaca składkę członkowską
Odwiedzone 1 105 razy, w tym dzisiaj 1 razy