Struktura PCK

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych. 

Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 200 Oddziałów Rejonowych.

Fundamentem organizacji są jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa.

Odwiedzone 1 915 razy, w tym dzisiaj 1 razy