Możliwości wykorzystania Grupy Ratownictwa Olsztyn

Możliwości wykorzystania operacyjnego Grupy Ratownictwa PCK OLSZTYN w zakresie ochrony ludności i działań humanitarnych

 • Klęski żywiołowe i katastrofy wywołane siłami natury bądź człowieka,
 • Wypadki masowe i katastrofy z dużą ilością osób poszkodowanych,
 • Ewakuacja i opieka nad ludnością,
 • Likwidacja skutków aktów terrorystycznych,
 • Nadzwyczajne zagrożenia ładu i porządku publicznego,
 • Alarmy bombowe i minersko-pirotechniczne,
 • Awarie techniczne,
 • Zagrożenia pochodzenia środowiskowego,
 • Poszukiwanie osób zaginionych w terenie,
 • Zabezpieczenie medyczne i logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń itp.,
 • Inne według potrzeb i dyspozycji.

DYSPONOWANIE I UŻYCIE GRUPY RATOWNICTWA PCK OLSZTYN
DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH JEST DARMOWE!

Gotowość Systemu Ratownictwa PCK
do podjęcia działań ratowniczych wynosi
365 dni / 24h

Odwiedzone 506 razy, w tym dzisiaj 1 razy