O PCK

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości.

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym:
  • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK),
  • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja)
  • stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca
  • Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

    Odwiedzone 2 585 razy, w tym dzisiaj 1 razy