Współpraca

Jednostki Systemu Ratownictwa PCK zostały powołane do wsparcia zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych. W tym zakresie poszczególne Grupy współpracują z wybranymi podmiotami na podstawie odpowiednich porozumień o wzajemnej współpracy.

Państwowa Straż Pożarna
Państwowe Ratownictwo Medyczne
Policja
Odwiedzone 787 razy, w tym dzisiaj 1 razy