ZLECENIE STAŁE

NIE MUSISZ BYĆ RATOWNIKIEM BY NIEŚĆ POMOC

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją charytatywną w naszym kraju i należy do federacji Międzynarodowego Czerownego Krzyża. Federacja ta zrzesza oddziały krajowe zlokalizowane w niemalże każdym kraju świata.

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją pozarządową i nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z władzami krajowymi czy z Kościołem Katolickim. Owszem, korzystamy z programów, grantów i dotacji ale nie opowiadamy się po żadnej ze stron. Cechuje nas bezstronność i pełny szacunek dla każdej opcji politycznej.

Naszym celem nadrzędnym jest niesienie pomocy.

Naszym celem nadrzędnym jest niesienie pomocy.

Dewizą PCK jest bezstronność. Niesiemy pomoc WSZYSTKIM, bez względu na kolor skóry, wiek, przynależność narodowościową czy wyznanie. Pomagamy i niesiemy pomocy wszysytkim tym, którzy tej pomocy poytrzebują.

Polski Czerwony Krzyż finansuje się z datków, sponsoringów oraz świadczy odpłatne usługi opiekuńcze na rzecz samorządów tereytorialnych.

Nie kumulujemy, nie działamy dla zysku a wszystkie zgromadzone pieniądze przeznaczamy na zaspokajanie aktualnych i bieżących potrzeb.

Chcemy czynic świat lepszym, nieść pomoc bez względu na okoliczności. Dlatego ofiarność Was, zwykłych a tak naprawdę niezwykłych ludzi jest dla nas bardzo istotna. Dlatego też, namawiamy do przekazywania datków i wspierania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak możesz pomóc?

Opcji jest wiele. Od wolonatariatu do wrzucania niepotrzebnych tektyliów do naszych kontenerów, lecz w tym miejscu chcemy Was przekonać do datków finansowych.

Dlaczego? Otóż, dysponując gotówką mamy większe pole manewru. Możemy zakupić i ofiarować to, co jest akurat potrzebne a nie to co znajduje się w naszym magazynie. Gotówka pozwala nam też ponosić niższe koszty, min. właśnie magazynowe (bo magazynujemy rzeczy ofiarowane, które wiemy że będą potrzebne kiedyś ale akurat nie teraz – a gdzieś to przecież trzymac trzeba).

Dlatego też nakłaniamy Was do wpłacania datków bezpośrednio na nasze konto a perfekcyjnym rozwiązaniem na którym nam szczególnie zależy, a które może być bardzo wygodne dla Was – to ZLECENIE STAŁE w Waszych kontach.

Jak działa zlecenie stałe?

Zlecenie stałe to nic innego jak odpowiednia dyspozycja w Twoim koncie bankowym online.

W Twoim koncie możesz ustawić miesięczny (lub inny okresowy) automatyczny przelew określonej kwoty na nasze konto. Zrobisz to raz i nie będziesz musiał już nigdy więcej! Załóżmy, że jest to 10 zł i jak łatwo dostrzec, jest to stosunkowo niewielka kwota i również niewiele można za te 10 złotych pomóc. Jeżeli jednak ustawisz taką kwotę przelewu jako ZLECENIE STAŁE a my otrzymamy od Ciebie taką kwotę co miesiąc, to w skali roku zrobi się z tego juz całkiem przyjemna suma.

Jeżlei pomnożymy tą kwotę przez ilość darczyńców – wtedy zaczynamy rozmawiać już o całkiem poważnych pieniądzach.

Przykład reprezentatywny: 1000 osób z powiatu olsztyńskiego decyduje się na zlecenie stałe w koncie na rzecz naszego oddziału. Średnia zadeklarowana kwota równa jest 10 zł. miesięcznie. Daje to 120 zł/osoba x 1000 = 120000 zł. Za takie pieniądze jesteśmy w stanie juz zrobić wiele dobrego, np. sfinansować wigilię dla 1200 osób czy roczne obiady dla kilkudziesieciu dzieciaczków.

Nawet niewielka kwota zadeklarowana przez dużą ilość serdecznych i empatycznych darczyńcow potrafi wnieść WIELKĄ zmianę dla tych najbarzdiej potrzebujących.

Jak widać z przykładu powyżej – nawet niewielka kwota zadeklarowana przez dużą ilość serdecznych i empatycznych darczyńcow potrafi zrobić WIELKĄ zmianę w życiu tych najbarzdiej potrzebujących.

WSPIERAJ NAS. CZYŃ DOBRO I SZERZ DOBRO.

Numer konta na kóre prosimy przekazywać datek: 71 1160 2202 0000 0002 4988 5009

przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność… autor: Emily Giffin

Nie bądź obojętny. Nie musisz być ratownikiem aby nieść pomoc.

Linki do stron internetowych popularnych banków z instrukcją jak założyć zlecenie stałe.

DZIĘKUJEMY za Twoją hojność i wielkie serce!

Odwiedzone 126 razy, w tym dzisiaj 1 razy