Bez kategorii

Polski Czerwony Krzyż niesie świąteczną pomoc potrzebującym

polski czerwony krzyż akcja świąteczna

Od ponad 20 lat PCK prowadzi działania pomocowe pod hasłem: „Zamień głodne, na godne”. W tym roku chcemy: „Zamienić głodne święta, na godne święta”.

Polski Czerwony Krzyż – walcząc o godność każdego człowieka – chce pomagać w czasie świąt wszystkim ubogim, chorym i samotnym. Rusza kampania świąteczna PCK pod hasłem #GodneŚwięta. W całym kraju prowadzone są zbiórki finansowe i rzeczowe. Zebrane środki i dary pozwolą na organizację prawdziwych świąt, które dzięki wsparciu życzliwych ludzi i wolontariuszy Czerwonego Krzyża mają szansę być czasem wytchnienia i nadziei.

Polski Czerwony Krzyż dostrzega problem ubóstwa, niedożywienia i wykluczenia społecznego. Nie godzimy się na to, aby w Polsce – szczególnie w święta – były głodne dzieci, czy osamotnieni i bezradni seniorzy. Pragniemy godnych, ciepłych i radosnych chwil i spotkań świątecznych dla każdego. Dlatego w tegorocznej kampanii chcemy pomagać wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Dzielenie się mnoży dobro!  – mówi Michał Mikołajczyk, Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Skrajne ubóstwo w Polsce to realny problem. Potwierdzają to obiektywne raporty i zestawienia. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku” [2023], przeciętna sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie pogorszyła się, między innymi z powodu wysokiej inflacji i podwyżek cen. W skrajnym ubóstwie żyje 1,8 mln obywateli, oznacza to, że w tych bardzo trudnych warunkach egzystuje co dwudziesta osoba w Polsce. I to właśnie ci ludzie najbardziej potrzebują wsparcia w okresie świątecznym.

Coroczny raport „Poverty Watch”, opracowywany pod redakcją profesora Ryszarda Szarfenberga z Uniwersytetu Warszawskiego, analizuje poziom i zakres ubóstwa w Polsce. Badacze koncentrują się na ubóstwie dzieci, ubóstwie osób starszych, ubóstwie ludzi z niepełnosprawnościami, ale także ubóstwie osób pracujących. W schroniskach PCK dla kobiet i mężczyzn w kryzysie bezdomności mieszkają również ubodzy mający pracę. Ich dochody pozostają jednak na tyle niskie, że nie są w stanie opłacić wynajmu mieszkania lub pokoju, aby żyć samodzielnie. Z kolei dla osób nieaktywnych zawodowo, ale zdolnych do pracy, które nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, pozostaje tylko zasiłek okresowy z pomocy społecznej – maksymalnie 388 zł. W jednoosobowym gospodarstwie domowym granica skrajnego ubóstwa wynosi obecnie 692 zł, zaś w czteroosobowym gospodarstwie – 1868 zł. Są to kwoty, które zapewniają minimum egzystencji.

Polski Czerwony Krzyż pomaga przez cały rok: dystrybuuje pomoc socjalną, prowadzi kursy aktywizacji zawodowej, dba o posiłki dla dzieci i młodzieży, a także godne warunki życia codziennego osób starszych i z niepełnosprawnościami. W okresie świąt intensyfikujemy działania pomocowe i zabiegamy o wsparcie dla potrzebujących. Wolontariusze w tym szczególnym czasie roznoszą paczki żywnościowe do domów, zapewniają towarzystwo oraz wspierają w codziennym czynnościach osoby samotne i wykluczone. W przekazywanych przez PCK paczkach żywnościowych znajdują się artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania spotkań świątecznych. Samotni zapraszani są na spotkania wigilijne. Tylko w zeszłym roku oddziały PCK zorganizowały 160 takich spotkań dla podopiecznych z Polski i Ukrainy. Dzięki hojności darczyńców wolontariusze i pracownicy PCK przekazali 85 tys. paczek pomocowych, o łącznej wartości ponad 13,5 mln zł. 

Z danych Eurostatu wynika, że niezdolność do zapewnienia sobie posiłku mięsnego, rybnego lub wegetariańskiego (przynajmniej raz na dwa dni) wzrosła z 3,6 do 4,1 proc. Sytuacja pogorszyła się i według prognoz będzie pogarszać się dalej. Dlatego dziś tak ważna jest ludzka empatia, dobroczynność i gotowość do dzielenia się z innymi. Od prawie 105 lat pomoc osobom w trudnych sytuacjach niesie Polski Czerwony Krzyż. Misją organizacji jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona godności człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. 

Twórca Czerwonego Krzyża, Henri Dunant, był człowiekiem wrażliwym na ludzkie nieszczęście, hojnym i zaangażowanym w wiele dobroczynnych działań. Zaczynał w Genewie jako kupiec, lecz interesy porzucił dla idei humanitaryzmu. Polski Czerwony Krzyż kontynuuje jego dzieło oferując wsparcie tysiącom potrzebującym. Organizacja jest skutecznym łącznikiem pomiędzy tymi, którzy chcą pomagać, a tymi którzy tej pomocy często rozpaczliwie potrzebują. 

Odwiedzone 83 razy, w tym dzisiaj 1 razy