Działania edukacyjneOlimpiady i turniejePromocja zdrowia

29 Etap Okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

27 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00, w Warmińsko- Mazurskim Oddziale Okręgowym PCK w Olsztynie na ul. Partyzantów 82, odbył się 29 Etap Okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w którym brało udział 5 szkół podstawowych oraz 3 szkoły średnie. Uczniów oraz opiekunów przywitała dyrektor WM OO PCK pani Dorota d’ Aystetten, która przedstawiła również komisję oceniającą, w skład której wchodził pan Piotr Śmigiel z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pani Elżbieta Michalak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Uczestników przywitał również Prezes WM OO PCK pan Zbigniew Zawadzki.

Test składał się z 40 pytań i uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie go.
Po skończonym czasie komisja sprawdziła testy i ustaliła takie oto wyniki:

Szkoły podstawowe:
I Miejsce – Igor Załęski, Marcinkowo
II Miejsce – Magdalena Janiak, Bartoszyce
III Miejsce – Nadia Krupa, Olsztyn

Szkoły średnie:
I Miejsce – Weronika Mazur, Elbląg
II Miejsce – Ewa Szymanek, Mrągowo
III Miejsce – Marcjanna Mirecka, Ostróda

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez WM OO PCK, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty oraz RCKiK.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy! ❤🙂

Odwiedzone 208 razy, w tym dzisiaj 1 razy