Pomoc i wsparcieUkraina

Bony Sodexo dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2023 w godzinach 8-14 będziemy wydawać bony Sodexo dla uchodźców z Ukrainy.

Do uzyskania kuponów uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. są obywatelami Ukrainy i okazały właściwemu oddziałowi PCK dokument wskazujący na posiadanie obywatelstwa ukraińskiego: w szczególności: dowód osobisty, paszport lub dokument wystawiony po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku braku dokumentu tożsamości,
 2. nie otrzymują pomocy finansowej od innych organizacji pozarządowych,
 3. nie otrzymały pomocy finansowej od PCK w ramach programu wydawania bonów KIK, wcześniejszej edycji Sodexo lub innych lokalnych inicjatyw wydawania kuponów podarunkowych,
 4. spełniają jeden z warunków szczegółowych:
  • przekroczyły granicę Rzeczpospolitej Polskiej po raz pierwszy po dniu 1 października 2022 r. i przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym, prowadzonym na terytorium Ukrainy
  • przekroczyły granicę Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. i przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym, prowadzonym na terytorium Ukrainy oraz są to:
   • osoby które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
   • kobiety po 60. roku życia lub mężczyźni po 65. roku życia,
   • kobiety w ciąży,
   • osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia,
   • osoby samotnie sprawujące opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

Bon o łącznej wartości 500 zł przeznaczony jest jednorazowo dla RODZINY. Każda rodzina otrzyma tylko jeden kupon. Do otrzymania bonu wymagane są dane oraz dokumenty każdego członka rodziny. Nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji kolejki. Kupon może odebrać osoba uprawniona, nie jest konieczna obecność wszystkich członków rodziny.


Повідомляємо, що з 1 лютого 2023 року з 8:00 до 14:00 ми розпочнемо видачу ваучерів Sodexo для біженців з України.

Нижче наведено деталі , хто може отримати ваучери

Право на отримання купонів мають фізичні особи, які відповідають усім наведеним нижче умовам:

 1. є громадянами України та пред’явили відповідному осередку Польського Червоного Хреста документ, що підтверджує громадянство України: зокрема: посвідчення особи, паспорт або документ, виданий після перетину кордону Республіки Польща – у разі відсутності документ, що посвідчує особу,
 2. не отримують фінансової допомоги від інших неурядових організацій,
 3. не отримували фінансової допомоги від PCK в рамках програми ваучерів КІК, попереднього видання Sodexo або інших місцевих ініціатив щодо видачі подарункових ваучерів,
 4. відповідати одній із конкретних умов:
  • перетнули кордон Республіки Польща вперше після 1 жовтня 2022 року та перебувають на території Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом, що ведеться на території України.
  • перетнули кордон Республіки Польща після 24 лютого 2022 року та перебувають на території Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом на території України і підлягають під категорію :
   • особи з інвалідностю,
   • жінки старше 60 років або чоловіки старше 65 років,
   • вагітні жінки,
   • особи, які виховують дитину віком до 12 місяців,
   • самотні особи, які опікуються щонайменше трьома дітьми, а також неповнолітні, які прибули до Польщі без опікуна.

Ваучер загальною вартістю 500 злотих призначений для для всієї СІМ’Ї. Кожна родина отримає лише один ваучер. Для отримання ваучера необхідні дані та документи кожного члена сім’ї. Ми не проводимо записів заздалегідь, буде “жива черга”. Ваучер може отримати уповноважена особа, присутність всіх членів сім’ї необов’язкова.

Odwiedzone 679 razy, w tym dzisiaj 1 razy