Promocja zdrowiaWydarzenia

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi, szczęścia oraz sukcesów zawodowych.

Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie potrzebującym, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Dziękujemy również pracownikom publicznej służby krwi przekazując podziękowania za dobrą współpracę.

Odwiedzone 33 razy, w tym dzisiaj 1 razy