PodziękowaniaUkraina

Podziękowania od Wojewody W-M

W dniu 1 lipca 2022 spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki przesłał na ręce Pani Dyrektor Doroty d’Aystetten podziękowania dla wszystkich pracowników i wolontariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

My również dziękujemy Panu Wojewodzie Arturowi Chojeckiemu – Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu za świetną i owocną współpracę, która pozwoliła pomóc tak wielu osobom w kryzysie uchodźczym.

Mamy nadzieję na dalszą tak wspaniałą współpracę! Pozdrawiamy serdecznie!

Podziękowanie Wojewody Artura Chojeckiego
Odwiedzone 85 razy, w tym dzisiaj 1 razy