Podziękowania

Podziękowanie dla Jasam – Markety Budowlane

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, doceniając wszechstronną pomoc, nadał spółce Jasam – Markety Budowlane Medal Stulecia PCK. Wyróżnienie Panu Prezesowi Krzysztofowi Nowakowi wręczyła Dorota d’Aystetten, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PCK.

👉 W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, firma Jasam od lat wspiera regionalne organizacje niosące pomoc potrzebującym, lokalne kluby sportowe, czy akcje charytatywne.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Jasam – Markety Budowlane za cenną pomoc! 

Odwiedzone 346 razy, w tym dzisiaj 1 razy