SIMy promują honorowe krwiodawstwo

W dniu dzisiejszym wolontariusze z Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Olsztyn – SIM PCK Olsztyn wzięli udział w akcji promującej ideę honorowego krwiodawstwa podczas Obchodów Musztry Paradnej jednostek bezpośrednio podległych 16 Dywizji na Placu Solidarności w Olsztynie.

Odwiedzone 28 razy, w tym dzisiaj 1 razy
%d bloggers like this: