Pomoc seniorom

Światowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora. W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na zagadnienie jakości życia osób starszych.

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia.

W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

Odwiedzone 132 razy, w tym dzisiaj 1 razy