Kuźnia Społeczna

Wydarzenia

Otwarcie Kuźni Społecznej w Olsztynie

Podczas uroczystego otwarcia Kuźnia Społeczna w Olsztynie dyrektor WM OO PCK,pani Dorota d’Aystetten wręczyła Prezesowi Bank Żywności w Olsztynie, panu Markowi Borowskiemu, medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w podziękowaniu za cenną współpracę.

Read More
%d