Wydarzenia

Otwarcie Kuźni Społecznej w Olsztynie

Podczas uroczystego otwarcia Kuźnia Społeczna w Olsztynie dyrektor WM OO PCK,pani Dorota d’Aystetten wręczyła Prezesowi Bank Żywności w Olsztynie, panu Markowi Borowskiemu, medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w podziękowaniu za cenną współpracę.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Bankowi Żywności i Panu Prezesowi za okazywane wsparcie i przekazywaną żywność, którą my następnie wspieramy naszych podopiecznych! Liczymy na dalsze lata współpracy i udane wspólne projekty.

Odwiedzone 136 razy, w tym dzisiaj 1 razy