Pomoc i wsparcie

Wyprawki dla SP1 w Olsztynku

Polski Czerwony Krzyż, jak co roku we wrześniu, prowadzi akcję „Wyprawka dla Żaka”. W tym roku ma ona szczególny charakter i niespotykaną skalę, ponieważ wyprawki przekazywane są nie tylko dla potrzebujących dzieci z polskich rodzin, ale także dla dzieci z Ukrainy.

Partnerami akcji, dzięki którym udało się sfinansować wyprawki są: Amazon i sieć Biedronka.

Dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, uczniowie szkoły otrzymali 50 plecaków z wyprawką szkolną.

Odwiedzone 73 razy, w tym dzisiaj 1 razy