Pomoc i wsparcieZabezpieczenia medyczne

Zabezpieczenia Grupy Ratownictwa PCK Ostróda

Grupa Ratownictwa PCK Ostróda dzielnie wspiera lokalne imprezy sportowo-rekreacyjne. Pomimo pandemii ratownicy z Grupy są gotowi prowadzić zabezpieczenia imprez, niegdyś masowych, z dużą intensywnością. Często są to dwie-trzy imprezy co weekend.

Gratulujemy wytrwałości i poczucia misji, a przede wszystkim gotowości do niesienia pomocy potrzebującym!

Odwiedzone 249 razy, w tym dzisiaj 1 razy