Działania edukacyjnePromocja zdrowia

Zajęcia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków

W dniu 30.06.2021 r. Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn przeprowadziła zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy w Przedszkolu Miejskim nr 32 w Olsztynie.
Pokazano dzieciom w jaki sposób wezwać prawidłowo pomoc, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i zaprezentowano sprzęt Grupy.

Dziękujemy małym słuchaczom za udział. Jesteśmy pewni, że w razie zagrożenia będą wiedzieli jak sobie poradzić!

Odwiedzone 113 razy, w tym dzisiaj 1 razy