Wydarzenia

Gale Krwiodawstwa i Wolontariatu w regionie

22 listopada 2019 – Morąg

22 listopada 2019 w Morąskim Domu Kultury odbył się XXII Rejonowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej “MORĄG 2019”oraz uroczystości związane z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Powitano licznie zgromadzoną młodzież czerwonokrzyską,
uczestników Festiwalu oraz ich opiekunów,
opiekunów Szkolnych Kół PCK oraz Klubów Wiewiórka, a także członków Komitetu Honorowego Festiwalu oraz
Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty- Krzysztofa Marka Nowackiego i innych znamienitych gości.
W uroczystości udział wzięli również Prezes Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK Zbigniew Zawadzki oraz Dyrektor Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK – Dorota d’Aystetten.
Referat okolicznościowy wygłosił Feliks Jarocki, Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Morągu. Następnie wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej,Odznaki Honorowe PCK, Medale 100-lecia PCK oraz Odznaczeń Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK
Wręczono również podziękowania i statuetki za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz na rzecz PCK w Morągu.
Uczestnicy Festwalu, podzieleni na kategorie wiekowe zaprezentowali swoje występy, a następnie jury wyłoniło zwycięzców.
Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym oraz zwycięzcom Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej! 

22 listopada 2019 – Ostróda

22 listopada 2019 roku w CUP w Ostródzie odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia PCK i obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Krwiodawców oraz zaproszonych gości przywitał Prezes OR Ostróda Krzysztof Krześniak. W Gali uczestniczyli Prezes WM OO PCK Zbigniew Zawadzki oraz Dyrektor WM OO PCK Dorota d’Aystetten.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny pt. “100 – lecie PCK”, rozstrzygnięto również konkurs plastyczny dla szkół podstawowych, związany tematycznie z krwiodawstwem.
W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa 19 osób wyróżniono odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 6 osób odebrało Odznaki Honorowe PCK. Tytuł oraz odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I,II,III stopnia otrzymały łącznie 44 osoby.
Uroczysta Gala była też okazją do podsumowania działalności Grupa Ratownictwa PCK Ostróda. Za zaangażowanie w działalność Grupy 6 osób wyróżniono okolicznościową statuetką, a 14 osób dyplomami.
Podczas Gali przekazano wózek elektryczny panu Zdzisławowi Cegiełce. Wózek przekazał OR PCK Ostróda, a koszt jego naprawy sfinansowany został przez “Fundację Banku Pekao S.A. im. dr Mariana Kantora” oraz OR PCK Ostróda.

22 listopada 2019 – Iława

Pod hasłem „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich” w iławskim Kinoteatrze „Pasja” odbyła się uroczysta gala dla uczczenia 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz inauguracji Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Po odśpiewaniu hymnu PCK okolicznościowe przemówienie wygłosił Janusz Skuzjus prezes Oddziału Rejonowego PCK w Iławie, który przybliżył osiągnięcia organizacji. Następnie głos zabrał Jarosław Mielczarski przewodniczący Rejonowej Rady HDK w Iławie podsumowując działalność krwiodawczą w regionie.Wśród zaproszonych gości obecni byli Zbigniew Zawadzki, Prezes WM OO PCK i Dorota d’Aystetten, Dyrektor WM OO PCK.
Gala była okazją do uhonorowania krwiodawców, działaczy oraz wolontariuszy i sympatyków stowarzyszenia, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz sponsorów i osób, którym idee czerwonokrzyskie nie są obce. Wręczono 15 medali Zasłużony dla Zdrowia Narodu, 1 medal Komisji Ministerstwa Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a także 40 medali Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II, III stopnia. Szczególnym zaszczytem było wręczenie okolicznościowego medalu z okazji 100-lecia PCK aż 170 osobom. Nie zabrakło także Podziękowań i Certyfikatów Dobrego Serca. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Panthera Brass Band.
Tekst i zdjęcia: Mariusz Brzozowski

23 listopada 2019 – Bartoszyce

23 listopada w Bartoszycach,odbyła się uroczysta Akademia z okazji obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa.
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy.
W Gali uczestniczyła Dyrektor WM OO PCK, Dorota d’Aystetten, wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski. Uroczystość rozpoczął uroczy występ przedszkolaków.
Wszystkim honorowym dawcom krwi dziękujemy za ich dar życia i życzymy dużo zdrowia!

23 listopada 2019 – Kurzętnik
(OR PCK Nowe Miasto Lubawskie)

23 listopada 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, podczas której podziękowano i wręczono odznaczenia honorowym krwiodawcom. Przemówienia wygłosili Prezes WM OO PCK Zbigniew Zawadzki, Kierownik OR PCK w Nowym Mieście Lubawskim
Halina Kleinowska oraz Ewa Pielak, Prezes OR PCK .
W uroczystości brali udział honorowi krwiodawcy z nowomiejskich klubów HDK, przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy.
Po oficjalnej części zaproszono gości na obiad i ciasto.
Dziękujemy naszym krwiodawcom za ofiarność i zaangażowanie! 

Odwiedzone 684 razy, w tym dzisiaj 1 razy