Wydarzenia

Rondo im. Honorowych Dawców Krwi PCK w Szczytnie

Uchwałą nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2019 r. rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki i Odrodzenia oraz Placu Juranda w Szczytnie otrzymało zaszczytną nazwę

Rondo im. Honorowych Dawców Krwi PCK

Nazwa ta została nadana w wyniku starań Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie podejmowanych od lipca 2017 roku w celu trwałego uhonorowania idei honorowego krwiodawstwa i osób bezinteresownie oddających największy dar, jaki człowiek może przekazać innemu człowiekowi. Jest to również akt podziękowania za 100-letnią działalność organizacji jaką jest Polski Czerwony Krzyż oraz za 65 lat honorowego krwiodawstwa organizowanego pod patronatem PCK.

Serdecznie gratulujemy Zarządowi Oddziału Rejonowego w Szczytnie za wspaniałą inicjatywę oraz skuteczne jej przeprowadzenie. Jednocześnie zachęcamy inne miasta do upamiętniania i honorowania działań Polskiego Czerwonego Krzyża na swoim terenie.

Odwiedzone 675 razy, w tym dzisiaj 1 razy