Nowy Prezes WMOO PCK

15.10.2022 odbył się Zjazd Nadzwyczajny WM OO PCK, którego celem był wybór Prezesa WM OO PCK. Zjazdowi przewodniczył Wiceprezes PCK Pan Zbigniew Klawczyński.

Delegaci dokonali wyboru i Prezesem WM OO PCK został Pan Zbigniew Kłodowski, wieloletni członek i działacz PCK oraz zasłużony krwiodawca, który oddał już ponad 80 litrów krwi!

Serdecznie gratulujemy świeżo wybranemu Prezesowi i życzymy udanej kadencji i wielu sukcesów w dziele pomagania innym ludziom!

Odwiedzone 29 razy, w tym dzisiaj 1 razy
%d bloggers like this: