Zjazd WMOO PCK

Zjazd Zwyczajny lub Nadzwyczajny delegatów WMOO PCK