Zabezpieczenia medyczne

O Garniec Kłobuka

13 sierpnia 2022 r. Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn dbała o bezpieczeństwo uczestników konkursu na najlepszy produkt żywnościowy Gmina Dywity “O Garniec Kłobuka”.

Na boisku w Tuławkach ma miejsce jedyne w swoim rodzaju święto wspólnego biesiadowania za suto zastawionymi stołami 4 sołectw: Frączki, Sołectwo Gady, Sołectwo Ługwałd, Sołectwo Tuławki.

Odwiedzone 105 razy, w tym dzisiaj 1 razy