Wydarzenia

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W roku szkolnym 2019/2020 Polski Czerwony Krzyż organizuje XXVIII edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Olimpiada jest adresowana do dwóch kategorii wiekowych: I- szkoły podstawowe (klasy 6-8) oraz II- szkoły średnie.

Etapy Olimpiady odbędą się:

1. Etap szkolny- 25-27 listopada 2019 r.

2. Etap rejonowy – 13 grudnia 2019 r.

3. Etap Okręgowy- 17 kwietnia 2020 r.

4. Finał 28-31 maja 2020 r.

Do szkół podstawowych oraz średnich wysyłamy e-maile z regulaminem Olimpiady i zaproszeniem do uczestnictwa.

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do uczestnictwa w Olimpiadzie innej niż wszystkie!

Odwiedzone 196 razy, w tym dzisiaj 1 razy