Wymiana międzynarodowa

Wizyta w Canadian Red Cross

Należąc do międzynarodowej społeczności Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca trudno podczas zagranicznego wyjazdu odmówić sobie kurtuazyjnej wizyty w lokalnym Czerwonym Krzyżu. 

Wizyta pani dyrektor Doroty d’Aystetten w Canadian Red Cross w Toronto zaowocowała bardzo interesującą rozmową na temat różnych rodzajów prowadzonej działalności, wymianą doświadczeń oraz drobnych upominków.

Serdecznie pozdrawiamy z Olsztyna wszystkich członków, pracowników i wolontariuszy Canadian Red Cross!

Odwiedzone 132 razy, w tym dzisiaj 1 razy