Działania edukacyjneProjektyPromocja zdrowia

Podsumowanie Pogadanek PCK

Dzięki środkom uzyskanym w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Olsztyn, mogliśmy po raz kolejny przeprowadzić cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV, VI i VIII szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Olsztyna. Łącznie przeszkoliliśmy niemal 6 tys. dzieci i młodzieży.

Celem szkoleń prowadzonych przez instruktorów PCK było zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, uświadomienie jak ważna jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia życia oraz przełamane oporów wewnętrznych związanych z udzieleniem pierwszej pomocy.

Wierzymy, że dzięki naszym zajęciom wzrosła świadomość konieczności niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Jednocześnie mamy nadzieję, że dalej będziemy mogli propagować tak ważne dla społeczeństwa wartości.

Odwiedzone 110 razy, w tym dzisiaj 1 razy