ProjektyWspółpracaWydarzenia

Spotkanie Liderów PCK

W weekend 10-11 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Liderów PCK. Uczestniczyli w nim również koledzy z Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Hiszpańskiego i Niemieckiego Czerwonego Krzyża. We współpracy z nimi prowadzone są zakrojone działania pomocowe na rzecz osób z Ukrainy. Podczas spotkania prowadzono rozmowy o wdrażaniu Strategii 2030 i projektach PCK na rok 2023, a także o efektywnych sposobach komunikowania działań.

Odwiedzone 58 razy, w tym dzisiaj 1 razy