Wydarzenia

Zjazd Rejonowy w OR PCK w Nowym Mieście Lubawskim

29 marca 2022 roku odbył się Zjazd Rejonowy w OR PCK w Nowym Mieście Lubawskim. Zjazd przebiegał w przyjemnej i konstruktywnej atmosferze, uczestniczyli w nim również Zbigniew Zawadzki, prezes WMOO PCK oraz Dorota d’Aystetten, dyrektor WMOO PCK.

Pozdrawiamy Delegatów i cały OR PCK w Nowym Mieście Lubawskim!

Odwiedzone 87 razy, w tym dzisiaj 1 razy