Wydarzenia

11 września

11.09.2022 delegacja WM OO PCK w składzie: Dorota d’Aystetten, dyrektor WM OO PCK oraz Adam Jaszczuk, Piotr Jegor i Michał Pietkiewicz z Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn wzięła udział w zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki OSP RP uroczystości upamiętniającej strażaków poległych na służbie, w tym podczas ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku.

Delegacja WM OO PCK złożyła wiązankę kwiatów oraz znicz pod pomnikiem Poległych Strażaków.
W uroczystości brali udział również przedstawiciele władz, samorządu i licznych jednostek Straży Pożarnej.

Odwiedzone 129 razy, w tym dzisiaj 1 razy