Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Promowanie wiedzy na jej temat oraz uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia, to jedno z najważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK rocznie na kursach pierwszej pomocy szkoli ponad 10 tys. osób w całej Polsce. Jest to szczególnie ważne z perspektywy statystyk. Bo czy Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy? Zgodnie z badanie CBOS taką umiejętność zadeklarowało jedynie 1 na 5 respondentów! To niepokojące dane, które pokazują, że musimy działać dalej – żeby wszystkim nam żyło się lepiej i bezpieczniej.

Odwiedzone 45 razy, w tym dzisiaj 1 razy