WydarzeniaZjazd WMOO PCK

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WM OO PCK

19 września 2020 odbył się w Olsztynie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WM OO PCK. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie dokonano wyborów nowych władz WM OO PCK.

Prezesem został wybrany ponownie Pan Zbigniew Zawadzki. Serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a Delegatom dziękujemy za udział w Zjeździe!

Obecny skład organów Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK:

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK

Zbigniew Zawadzki

Prezes
Zbigniew Zawadzki

Wiceprezes: Zbigniew Kłodowski
Członek Zarządu: Jerzy Pędzisz
Członek Zarządu: Adam Jaszczuk
Sekretarz: Agnieszka Rogowska


Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Dorota d’Aystetten


Warmińsko – Mazurska Komisja Rewizyjna Polskiego Czerwonego Krzyża

Przewodniczący: Ireneusz Markiewicz
Członkowie: Aleksandra Michna, Agnieszka Sudujko

Relacja fotograficzna ze Zjazdu

Odwiedzone 399 razy, w tym dzisiaj 1 razy