Działania edukacyjneProjektyPromocja zdrowia

Pogadanki PCK

W bieżącym roku po raz kolejny, w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Olsztyn, przeprowadzamy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas IV, VI i VIII szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Olsztyna.

Celem edukacyjnym całego programu szkolenia uczniów jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Odwiedzone 69 razy, w tym dzisiaj 1 razy