Olsztyn

Olimpiady i turnieje

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy

13 grudnia 2019 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbył się etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i zdjęciami z tego wydarzenia.

Read More
Wydarzenia

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W roku szkolnym 2019/2020 Polski Czerwony Krzyż organizuje XXVIII edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Olimpiada jest adresowana do dwóch kategorii wiekowych: I- szkoły podstawowe (klasy 6-8) oraz II- szkoły średnie.

Read More
Wydarzenia

Otwarcie Kuźni Społecznej w Olsztynie

Podczas uroczystego otwarcia Kuźnia Społeczna w Olsztynie dyrektor WM OO PCK,pani Dorota d’Aystetten wręczyła Prezesowi Bank Żywności w Olsztynie, panu Markowi Borowskiemu, medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w podziękowaniu za cenną współpracę.

Read More